Litauen

Litauen, det mest sydligt belägna av de tre baltiska länderna, anses av många vara, med sin moderna historia med i beräkningen, ett östeuropeiskt land. För ett land som ligger på den östra sidan av Östersjön känns det naturligt att det får detta geografiska epitet, men faktum är att enligt beräkningar gjorda av franska vetenskapsmän ligger Europas geografiska centrum i Litauen, i närheten av huvudstaden Vilnius. Detta speglar sig även i landets historia, i förhållande till övrig europeisk historia. Landet har genom århundraderna ingått i flera unioner och ockuperats av många främmande makter, men det har även haft en stormaktstid som självständig stat under medeltiden.

Vad man än anser om Litauens status som ett östeuropeiskt land kvarstår faktumet att landet under större delen av 1900-talet ingick i det så kallade östblocket och warszawapakten, med allt vad det innebar. Detta har hjälpt till att forma landet och dess grannländer till vad de är idag, vilket är ett spännande område med händelserik historia och en kultur som präglas av framåtanda och nytänkande. När Litauen som första sovjetrepublik utropade sin självständighet 1990 började en efterlängtad era i landets historia, med hög ekonomisk utveckling. Landet var, och är fortfarande, beroende av sin gigantiska granne Ryssland, när det gäller handel och ekonomi. Viljan att lämna det förflutna bakom sig och blicka framåt är dock stark i landet, och 2004 blev Litauen medlem i EU. Detta ledde till en fortsatt kraftig ekonomisk utveckling i landet och innan finanskrisen 2009-2010 hade landet en av de mest växande ekonomierna i EU. Detta är en ren avspegling av framåtandan i landet, en anda som tar sig uttryck på många andra sätt. Exempelvis har landet världens snabbaste internetuppkopplingar, alla privatpersoner sammantaget. Även finansindustrin är framgångsrik, flera av de skandinaviska storbankerna har under 00-talets senare hälft byggt stora kontorskomplex i Vilnius.

Litauen är dock ett litet land, både befolknings- och finansmässigt som till ytan. Ett införande av den europeiska valutan euron har inte gjorts, den inhemska valutan litas finns kvar och 100 svenska kronor är ungefär 40 litas. Det är dock väldigt billigt att som svensk besöka Litauen. Jämfört med Stockholm, som är Sveriges dyraste stad, och Vilnius, som är Litauens dyraste stad, är prisskillnaderna stora. En trerätters måltid på genomsnittlig restaurang i Vilnius är cirka 70% billigare än motsvarande i Stockholm. En öl på en av Vilnius många krogar kostar mellan 10 – 15 kronor och att hyra en lägenhet på ett rum och kök i centrala staden kostar cirka 65% mindre än vad det gör i Stockholm. Litauen är ett säkert resmål, sett till kriminalitet och sjukvård. Kriminaliteten i landet är låg, Vilnius har väldigt låg kriminalitet jämfört med andra europeiska huvudstäder. Den kriminalitet som finns riktas väldigt sällan mot utländska turister, men man bör som brukligt i större städer se upp för ficktjuvar. Sugen på en annan destination i Europa? Kolla in Lichtenstein.

Litauen

På denna sida kan du läsa mer om resor till Litauen.